La realització d’aquest Informe 2015 no hagués estat possible sense la implicació de tot l’equip Biocat, des de la Direcció General fins a l’Àrea de Desenvolupament de Negoci, però en particular hem d’agrair l’esforç de l’equip de l’Àrea de Comunicació i Màrqueting: Mònica Montero, cap de Gestió del Coneixement; Nuria Peláez, cap d’Imatge Corporativa, Premsa i Promoció; Anna Gimeno i Rosa Nualart, tècniques del CRM, i Marta Malé, becària de l’Àrea.

Volem agrair especialment la col·laboració d’Adela Farré, autora del capítol “Agents del sector. Situació i Anàlisi”, que conté el gruix de les xifres i els indicadors principals de la BioRegió.

També volem donar el nostre reconeixement a la participació dels autors dels altres articles que enriqueixen i complementen el document amb la seva visió experta en diferents àmbits del sector: Josep M. Martorell, Bertalan Meskó, Guy Norah, Ignasi Biosca, Gemma Estrada, Thomas Klein i Thamer Shahin, així com la col·laboració de totes les empreses de la secció “Casos d’èxit” del final de cada capítol.

Hem rebut, i volem subratllar-ho, la màxima col·laboració de totes les entitats amb les quals hem contactat i sobretot de les persones que ens han facilitat dades, informació i coneixement:

Així com els inversors que ens han ajudat a completar la taula d’inversions en les empreses del sector i el centenar d’empreses que han contestat l’enquesta d’internacionalització.

Per últim, i molt sincerament, Biocat vol reconèixer el compromís i el suport econòmic de les dues empreses que han patrocinat aquesta edició 2015, Bioibérica i Ferrer, sense els quals hagués estat molt difícil la publicació de l’informe.

Moltes gràcies a tothom.